Moral
Coaching

Op zoek naar wat juist is om te doen en behoefte aan een moreel kompas?

Herken je de volgende vragen?

 • De reputatie en legitimiteit van mijn onderneming staan onder druk, ik moet beter nadenken over onze impact op natuur en milieu.
 • Ik zie dat Artificial Intelligence steeds dominanter wordt. Hoe kan ik het verantwoord inzetten?
 • Mijn aandeelhouders kijken heel anders tegen keuzes die ons bedrijf moet maken aan dan de steeds luider wordende actie- en belangengroepen. En ook de media en klanten vinden iets van hoe wij de dingen doen. Hoe moet ik hiermee omgaan?
 • Kan ik nog wel recht in de spiegel kijken, als ik deze beslissing neem?
 • Wat zullen mijn kinderen en de kleinkinderen later aan mij vragen over de besluiten die ik nu neem?
 • Ik wil een gedragscode opstellen maar vind dat lastig. Hoe pak ik dat aan en hoe zorg ik ervoor dat die ook echt gaat werken?
 • Ik ben toch niet de enige die hier de morele beslissingen neemt? Ik wil dat ook de rest van het directieteam getraind wordt in morele besluitvorming.
 • Wij doen veel zaken met bedrijven in Azië. Daar heersen andere waarden en normen. Hoe verhoud ik mij daartoe?
 • Ik heb een niet-pluis-gevoel bij dit besluit. Wat doe ik daarmee?
 • Wij hebben te veel regels hier. Dat werkt niet. Ik wil dat mijn mensen weer zelf gaan nadenken. Maar hoe?
 • Hoe richt ik mijn organisatie zo in dat we met elkaar ook doen wat wij hebben afgesproken?
 • Ik weet dat bestaande wetten en regels dit voorschrijven, maar het is gewoon oneerlijk en het werkt niet op deze manier. Hoe kunnen wij toch regelarmer organiseren?


Bij moral coaching bied ik een op maat gemaakte aanpak gericht op jouw morele ontwikkeling of die van jouw team.

Ik help je bij lastige morele kwesties zorgvuldig op zoek te gaan naar oplossingen die recht doen aan betrokken belang- of rechthebbenden.

Moral coaching kan je helpen om jouw moreel leiderschap te vergroten door inzicht te geven in jouw waarden en overtuigingen, deze tegen het licht te houden, te bevragen en van daaruit in gesprek te gaan met andersdenkenden.

Moral coaching leert je  kritisch na te denken over gedrag, de intenties en de gevolgen ervan en helder te argumenteren over wat juist is en onjuist.

Wat levert moral coaching je op?

 1. Ontwikkeling van morele waarden en principes. Moral coaching kan helpen bij het expliciteren van duidelijke morele waarden en principes, waardoor je beter in staat bent om ethische beslissingen te nemen en je gedrag te sturen op basis van jouw morele overtuigingen.
 2. Analyseren van ethische kwesties. Als moral coach kan ik je helpen bij het analyseren van complexe ethische kwesties en het begrijpen van verschillende perspectieven en standpunten. Dit kan je helpen bij het ontwikkelen van een breed perspectief en een open geest. Ik kan je stap voor stap meenemen van morele beeldvorming naar morele oordeelsvorming tot morele besluitvorming.
 3. Ontwikkelen van morele verbeelding. Moral coaching kan helpen bij het ontwikkelen van jouw morele verbeelding, zodat je in staat bent om mogelijke toekomstige scenario’s te visualiseren en na te denken over hoe je daarop zou reageren.
 4. Weloverwogen besluitvorming. Als moral coach help ik je bij het nemen van beslissingen die in lijn zijn met jouw waarden en overtuigingen, in de context van jouw organisatie en in relatie tot de rechten en belangen van betrokken stakeholders.
 5. De kracht van een moreel beraad. Moral coaching helpt om als team lastige morele kwesties te bespreken, impliciete en expliciete waarden en principes op tafel te krijgen en zorgvuldig de juiste afwegingen te maken en de juiste besluiten te nemen.
 6. Inzicht in het inrichten van een integriteitsinfrastructuur. Als moral coach kan ik helpen bij het opstellen van een gedragscode en bij het vaststellen van de noodzakelijke elementen, functies en processen die maken dat de gedragscode ook gaat werken.
 7. Ontwikkeling van moreel leiderschap. Moral coaching kan jou helpen een morele leider te worden, zowel in je persoonlijke als professionele leven. Dit omvat het ontwikkelen van vaardigheden zoals empathie, integriteit, verantwoordelijkheid en het vermogen om ethische dilemma’s op te lossen.

Afhankelijk van de vraag bepalen we in overleg de omvang, frequentie en intensiviteit van de begeleiding. Deze kan zijn live, online, incompany of een combinatie ervan.

Stam Coaching

Heb je het gevoel dat het zo niet langer gaat? Of dat het tijd is om de bakens te verzetten? Wil je nieuwe inspiratie of zit je met een ethisch dilemma? Wil je je verbreden of zoek je juist verdieping? Mogelijk wil je met je team aan de slag of is het je wens je persoonlijke leiderschapsstijl tegen het licht te houden. Dan ben ik er voor je.

Ik ben er voor je als je behoefte hebt aan iemand die naar je luistert, die je probeert te begrijpen zonder te oordelen, die ruimte geeft aan je gevoelens, die je op gedachten brengt, die een stukje meeloopt op je levenspad, in je loopbaan of bij de taak waar jij voor staat.

Met mijn ruim dertig jaar ervaring in het begeleiden van individuen, teams en grotere groepen en door mijn focus op jouw talent, je eigenheid en mijn kennis van organisaties kan ik je verder helpen.

Als coach begeleid ik professionals, bestuurders, toezichthouders en management- en directieteams bij hun behoefte persoonlijk of professioneel te groeien.

Je kunt bij mij terecht voor een luisterend oor, een goed gesprek, inspiratie of advies. Soms is een enkele ontmoeting al voldoende, vaker vraagt het wat meer. Samen zoeken wij naar wat jij in jouw specifieke situatie nodig hebt om je doelen te bereiken, als individu of in teamverband. De regie houd je zelf, als steun heb je mij.

Leuk dat je contact wilt opnemen. Vul het formulier hieronder in en ik laat van mij horen.